Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προκύπτει έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ρήγος Πάυλος   
Αντιπρόεδρος: Μάντης Χαράλαμπος  
Γεν. Γραμματέας: Τσιασιώτης Λάμπρος  
Ειδ.γραμματέας: Καντιώτου Κατερίνα   
Ταμίας: Χριστοφόρου Χριστόφορος  
Έφορος: Τζιμπιμπάκης Χρήστος  
Έφορος: Ζυγούρης Νικόλαος  
Έφορος: Κανδύλης Στράτος  
Μέλος: Σαρίεβα Λουίζα  
 
Αναπληρωματικα Μελη
Κουρεμάδα Κωνσταντίνα  
Θεοδώρου Ευθύμιος
Μαυρομμάτης Χρήστος
Τσαντζάλου Μαρία